FanKen là nơi đầu tiên ở Việt Nam triển khai quy trình hướng dẫn học Effortless English miễn phí

Nguyên tắc 7 để nói tốt một ngôn ngữ- Listen and Answer!

7 nguyên tắc bắt buộc nếu bạn muốn nói tốt một ngôn ngữ. Hãy nghe video và đọc tóm tắt phía dưới để nắm ý chính. 

RULE 7: Listen and Answer, not Listen and Repeat

Use Listen & Answer Mini-Story Lessons

In each Mini-Story Lesson, a speaker tells a short simple story. He also  asks a lot of easy questions. Every time you hear a question, you pause and answer it.

You learn to answer questions quickly– without thinking. Your  English becomes automatic.

 

Nguyên tắc 7: Nghe và trả lời câu hỏi, đừng nghe và lặp lại 

Sử dụng bài học về nghe và trả lời câu hỏi: mini-story.

Mỗi bài học mini-story người nói sẽ kể một câu chuyện ngắn đơn giản. Và ông ấy sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi. Mỗi lần nghe câu hỏi đó bạn bấm nút dừng và trả lời nó. Bạn bắt buộc phải trả lời.

Bạn học trả lời câu hỏi nhanh và càng nhanh càng tốt- không cần phải nghĩ. Tiếng anh của bạn sẽ trở nên tự động khi nói hoặc nghe.

 

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp học tiếng Anh dễ dàng Effortless English của thầy AJ Hoge thì hãy xem Tại đây.

Còn đây là form đăng ký đặt mua bộ phương pháp học tiếng Anh dễ dàng Effortless English:


Thân,

Cộng đồng Effortless English

Website: www.learningeffortlessenglish.com

Mobile: 0935 29 6 986

Nên mua bộ Effortless English ở đâu?
Đang xử lý Đang xử lý...

ĐĂNG KÝ MUA BỘ EFFORTLESS ENGLISH

Email:

Cộng đồng nói gì

Tư vấn trực tuyến

PHƯƠNG PHÁP EFFORTLESS ENGLISH