Power English Course

Power English Course là khóa học luyện nghe nói, phản xạ ở cấp độ Trung cấp, tập trung phát triển cho người học kĩ năng nghe và phản xạ tự động. 

Những ai nên bắt đầu với khóa học này?

1. Người học đã hoàn thành khóa học 'Original English Course'

2. Người học có khả năng nghe và nói tương đối (có thể nghe hiểu 50-60% hội thoại bất kỳ, có thể nói và giao tiếp ở mức hình thành câu cơ bản hoặc trung bình)

3. Người học có trình độ tương đương TOEIC 550-700, hoặc IELTS từ 5.0-6.0

Bài học 30

Intro

Intro

Power English Course
Emotional Mastery 1

Emotional Mastery 1

Power English Course
Emotional Mastery 2

Emotional Mastery 2

Power English Course
Beliefs

Beliefs

Power English Course
Thought Mastery

Thought Mastery

Power English Course
Models

Models

Power English Course
Repetition

Repetition

Power English Course
Identity

Identity

Power English Course
Kaizen

Kaizen

Power English Course
Reading Power

Reading Power

Power English Course
Unlimited

Unlimited

Power English Course
Healthy At 100

Healthy At 100

Power English Course
Walden

Walden

Power English Course
Superior Man

Superior Man

Power English Course
Taoism

Taoism

Power English Course
Big Picture

Big Picture

Power English Course
Small is beautiful

Small is beautiful

Power English Course
Slow Burn

Slow Burn

Power English Course
Leaders Make mistakes

Leaders Make mistakes

Power English Course
Attractor Factor

Attractor Factor

Power English Course
Healthy Heart

Healthy Heart

Power English Course
Art of power

Art of power

Power English Course
Excitement

Excitement

Power English Course
Adventure

Adventure

Power English Course
Plateaus

Plateaus

Power English Course
Search Of Meaning

Search Of Meaning

Power English Course
Be a champion

Be a champion

Power English Course
No Failure

No Failure

Power English Course
Break Rules

Break Rules

Power English Course
Tribes

Tribes

Power English Course

Other courses 09