Learn Real English

Learn Real English là khóa học luyện nghe nói, phản xạ ở cấp độ Cao cấp, tập trung phát triển cho người học kĩ năng nghe và phản xạ tự động thông qua các bài giao tiếp thực tế của người bản ngữ. 

Những ai nên bắt đầu với khóa học này?

1. Người học đã hoàn thành xong khóa học 'Power English Course'

2. Người học có khả năng nghe và nói khá (có thể nghe hiểu 70-80% hội thoại bất kỳ, có thể nói và giao tiếp ở mức hình thành câu có độ khó tương đối)

3. Người học có trình độ tương đương TOEIC 700-850, hoặc IELTS từ 6.0-7.5

Bài học 30

Earthquake

Earthquake

Learn Real English
Trip To Washington

Trip To Washington

Learn Real English
The Wedding

The Wedding

Learn Real English
Grateful Dead

Grateful Dead

Learn Real English
Grandmother

Grandmother

Learn Real English
Hitchhiking in Europe

Hitchhiking in Europe

Learn Real English
Moving as a child 1

Moving as a child 1

Learn Real English
Moving as a child 2

Moving as a child 2

Learn Real English
Parents

Parents

Learn Real English
Burning Man

Burning Man

Learn Real English
Ticket on the train

Ticket on the train

Learn Real English
New School Year

New School Year

Learn Real English
Music Festival 1

Music Festival 1

Learn Real English
Music Festival 2

Music Festival 2

Learn Real English
Assisted Living

Assisted Living

Learn Real English
Visit To San Francisco 1

Visit To San Francisco 1

Learn Real English
Visit To San Francisco 2

Visit To San Francisco 2

Learn Real English
Las Vegas 1

Las Vegas 1

Learn Real English
Las Vegas 2

Las Vegas 2

Learn Real English
Chile

Chile

Learn Real English
Nepal 1

Nepal 1

Learn Real English
Nepal 2

Nepal 2

Learn Real English
Dating

Dating

Learn Real English
Drunk Driving

Drunk Driving

Learn Real English
Teaching Teacher 1

Teaching Teacher 1

Learn Real English
Teaching Teacher 2

Teaching Teacher 2

Learn Real English
Lookout Mountain

Lookout Mountain

Learn Real English
Vegetarian

Vegetarian

Learn Real English
Vegan

Vegan

Learn Real English
Health Care

Health Care

Learn Real English

Other courses 09