7 Rules For Excellent English Speaking

Khóa học 7 Rules For Excellent English giúp bạn nắm vững 7 nguyên tắc để nói tiếng Anh trôi chảy như người bản ngữ với thầy A.J. Hoge. 7 nguyên tắc giúp chỉ ra cho bạn các sai lầm bạn đã gặp phải cản trở bạn nói tiếng Anh thành công, đồng thời sẽ đưa ra cho bạn các phương pháp học mới giúp bạn khắc phục các điểm yếu hiện tại để có thể nói tiếng Anh một cách tự tin, tự nhiên và trôi chảy hơn. 

Bài học 07

Rule 1: Remember words in Context

Rule 1: Remember words in Context

7 Rules For Excellent English Speaking
Rule 2: Don't study Grammar Rules!

Rule 2: Don't study Grammar Rules!

7 Rules For Excellent English Speaking
Rule 3: Listening First!

Rule 3: Listening First!

7 Rules For Excellent English Speaking
Rule 4: Deep Learning

Rule 4: Deep Learning

7 Rules For Excellent English Speaking
Rule 5: Point of View Stories

Rule 5: Point of View Stories

7 Rules For Excellent English Speaking
Rule 6: Real English Lessons

Rule 6: Real English Lessons

7 Rules For Excellent English Speaking
Rule 7: Listen and Answer

Rule 7: Listen and Answer

7 Rules For Excellent English Speaking

Other courses 09