Pronunciation Training Techniques

Pronunciation Training Techniques là khóa học phát âm thuộc chương trình Effortless English (Luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ) của thầy AJ Hoge, phù hợp cho mọi cấp độ. 

Khóa học sẽ giúp bạn học nắm vững các kỹ thuật phát âm theo chuẩn giọng Mỹ với 20 Video hướng dẫn trực tiếp bởi chính thầy AJ Hoge. Hoàn thành khóa học Pronunciation Training Techniques, bạn học có thể xem như đã nắm trong tay 1 nửa chìa khóa để nói tiếng Anh chuẩn giọng như người bản ngữ!

Bài học 20

Introduction

Introduction

Pronunciation Training Techniques
Unit 1: Pronunciation

Unit 1: Pronunciation

Pronunciation Training Techniques
Unit 2: Rhythm

Unit 2: Rhythm

Pronunciation Training Techniques
Unit 3: Pitch and volume

Unit 3: Pitch and volume

Pronunciation Training Techniques
Unit 4: Mashups

Unit 4: Mashups

Pronunciation Training Techniques
Unit 5: Vibration

Unit 5: Vibration

Pronunciation Training Techniques
Unit 6: TH Sound

Unit 6: TH Sound

Pronunciation Training Techniques
Unit 7: P, V, F and V sound

Unit 7: P, V, F and V sound

Pronunciation Training Techniques
Unit 8: L and R sound

Unit 8: L and R sound

Pronunciation Training Techniques
Unit 9: S and Z sound

Unit 9: S and Z sound

Pronunciation Training Techniques
Unit 10: T and D sound

Unit 10: T and D sound

Pronunciation Training Techniques
Unit 11: J, Y, G and K sound

Unit 11: J, Y, G and K sound

Pronunciation Training Techniques
Unit 12: W, Q and H sound

Unit 12: W, Q and H sound

Pronunciation Training Techniques
Unit 14: I and E sound

Unit 14: I and E sound

Pronunciation Training Techniques
Unit 15: More Vowel Sounds - AW and UH

Unit 15: More Vowel Sounds - AW and UH

Pronunciation Training Techniques
Unit 16: Short A and O Vowels Sound

Unit 16: Short A and O Vowels Sound

Pronunciation Training Techniques
Unit 17: Short and Long O Vowel

Unit 17: Short and Long O Vowel

Pronunciation Training Techniques
Unit 18: Long Vowel Sounds

Unit 18: Long Vowel Sounds

Pronunciation Training Techniques
Unit 19: Be An Independent learner

Unit 19: Be An Independent learner

Pronunciation Training Techniques

Other courses 09