Business English Course

Business English là khóa học phản xạ thuộc giáo trình Effortless English (luyện nói tiếng Anh như người bản ngữ) của thầy AJ Hoge, giáo trình dành cho người học ở cấp độ trung cấp trở lên. Khóa học bao gồm 12 bài học xoay quanh chủ đề Tài chính, kinh doanh, phù hợp cho những bạn học đang đi làm, hoặc những bạn quan tâm đến lĩnh vực Tài chính, kinh tế. 

Trong khóa học Business English Course, thầy A.J.Hoge cũng sẽ chia sẻ câu chuyện của chính thầy, những bí quyết và kinh nghiệm được đúc rút qua quá trình xây dựng hệ thống và cộng đồng tiếng Anh Effortless English System sẽ được thầy chia sẻ tường tận với bạn học. 

Bài học 13

Financial Liberation

Financial Liberation

Business English Course
What Is Success?

What Is Success?

Business English Course
Solve a Problem

Solve a Problem

Business English Course
Stand Out

Stand Out

Business English Course
True Wealth

True Wealth

Business English Course
The Process

The Process

Business English Course
Wealth Steps

Wealth Steps

Business English Course
The Way

The Way

Business English Course
Effortless Success Chapter 1

Effortless Success Chapter 1

Business English Course
Effortless Success Chapter 2

Effortless Success Chapter 2

Business English Course
Effortless Success Chapter 3

Effortless Success Chapter 3

Business English Course
Effortless Success Chapter 4

Effortless Success Chapter 4

Business English Course
Effortless Success Chapter 5

Effortless Success Chapter 5

Business English Course

Other courses 09