Pimsleur English Course

Pimsleur English Course là chương trình giảng dạy tiếng Anh theo cách tự nhiên, tập trung vào đối tượng là những người mới bắt đầu học tiếng Anh, những người mất căn bản (mất gốc), hay đã ngừng học tiếng Anh trong khoảng thời gian dài. Các bài học được thiết kế theo các tình huống có thực trong thực tế vì thế người học có thể áp dụng chúng vào giao tiếp một cách nhanh chóng.

Phương pháp Pimsleur được ứng dụng phổ biến ở các trung tâm, trường ngoại ngữ ở Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan.. Tại Việt Nam phương pháp được đưa vào giảng dạy đầu tiên ở Khoa ngoại ngữ, trường Đại học xã hội & Nhân văn Hà Nội, sau đó được chuyển thể sang dạng song ngữ, thay đổi về nội dung nhằm phù hợp với cách học của học sinh, sinh viên Việt Nam. Vì vậy, bạn dễ dàng hòa nhập vào các bài học mà không vấp phải quá nhiều trở ngại. Pimsleur English thực sự là một lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai muốn bắt đầu học tiếng Anh.

Bài học 52

Book

Book

Pimsleur English Course
Reading 1

Reading 1

Pimsleur English Course
Reading 2

Reading 2

Pimsleur English Course
Reading 3

Reading 3

Pimsleur English Course
Reading 4

Reading 4

Pimsleur English Course
Reading 5

Reading 5

Pimsleur English Course
Reading 6

Reading 6

Pimsleur English Course
Reading 7

Reading 7

Pimsleur English Course
Reading 8

Reading 8

Pimsleur English Course
Reading 9

Reading 9

Pimsleur English Course
Reading 10

Reading 10

Pimsleur English Course
Reading 11

Reading 11

Pimsleur English Course
Reading 12

Reading 12

Pimsleur English Course
Reading 13

Reading 13

Pimsleur English Course
Reading 14

Reading 14

Pimsleur English Course
Reading 15

Reading 15

Pimsleur English Course
Reading 16

Reading 16

Pimsleur English Course
Reading 17

Reading 17

Pimsleur English Course
Reading 18

Reading 18

Pimsleur English Course
Reading 19

Reading 19

Pimsleur English Course
Reading 20

Reading 20

Pimsleur English Course
Reading 21

Reading 21

Pimsleur English Course
Listening 1

Listening 1

Pimsleur English Course
Listening 2

Listening 2

Pimsleur English Course
Listening 3

Listening 3

Pimsleur English Course
Listening 4

Listening 4

Pimsleur English Course
Listening 5

Listening 5

Pimsleur English Course
Listening 6

Listening 6

Pimsleur English Course
Listening 7

Listening 7

Pimsleur English Course
Listening 8

Listening 8

Pimsleur English Course
Listening 9

Listening 9

Pimsleur English Course
Listening 10

Listening 10

Pimsleur English Course
Listening 11

Listening 11

Pimsleur English Course
Listening 12

Listening 12

Pimsleur English Course
Listening 13

Listening 13

Pimsleur English Course
Listening 14

Listening 14

Pimsleur English Course
Listening 15

Listening 15

Pimsleur English Course
Listening 16

Listening 16

Pimsleur English Course
Listening 17

Listening 17

Pimsleur English Course
Listening 18

Listening 18

Pimsleur English Course
Listening 19

Listening 19

Pimsleur English Course
Listening 20

Listening 20

Pimsleur English Course
Listening 21

Listening 21

Pimsleur English Course
Listening 22

Listening 22

Pimsleur English Course
Listening 23

Listening 23

Pimsleur English Course
Listening 24

Listening 24

Pimsleur English Course
Listening 25

Listening 25

Pimsleur English Course
Listening 26

Listening 26

Pimsleur English Course
Listening 27

Listening 27

Pimsleur English Course
Listening 28

Listening 28

Pimsleur English Course
Listening 29

Listening 29

Pimsleur English Course
Listening 30

Listening 30

Pimsleur English Course

Other courses 09