Bảng giá học phí và ưu đãi chương trình Effortless English Online Vip Program 2020-2021

Author: Learning Effortless English

Thông tin chi tiết về học phí các khoá học Effortless English Online Vip Program phiên bản 2020-2021 từ cộng đồng tiếng Anh Learning Effortless English.

Đọc tiếp

Cách học Effortless English đúng?

Author: Learning Effortless English

Bản hướng dẫn chi tiết cách học phương pháp Effortless English hiệu quả và đúng cách từ cộng đồng tiếng Anh Learning Effortless English.

Đọc tiếp

Cách nghe và trả lời Effortless English

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Theo như phương pháp Effortless English thì tôi phải trả lời khi nghe A.J.Hoge hỏi. Vậy tôi phải đọc to lên hay tôi nghĩ trong đầu là đủ?

Đọc tiếp

Cách trả lời câu hỏi Effortless English với A.J Hoge

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Tôi thấy trong phần câu trả lời mẫu của tác giả, có câu trả lời ngắn gọn khoảng 2, 3 từ và câu trả lời dạng đầy đủ. Vậy tôi sẽ trả lời theo cách phản xạ trả lời ngắn gọn hay trả lời đầy đủ?

Đọc tiếp

Học thế nào với các bài học Effortless English quá dài?

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Nếu bài dài quá, tôi học trong một lần không thể hết được bài, vậy tôi phải làm sao?

Đọc tiếp

Cách ôn lại các bài học Effortless English

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Khi đã học qua một bài Effortless English thì có cần phải ôn lại các bài đã học không?

Đọc tiếp

Thời gian nào học Effortless English cho người bận rộn?

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Theo A.J.Hoge thì một ngày nên chia là 3 khoảng thời gian học: sáng - chiều - tối , nhưng do bận công việc tôi không thể sắp xếp thời gian học như vậy được. Vậy tôi có thể học vào những khoảng thời gian tôi rảnh việc được không? Mỗi lần học tôi có cần phải ôn lại phần đã học không?

Đọc tiếp

Dấu hiệu hoàn thành bài học Effortless Engllish

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Dấu hiệu nào giúp tôi nhận ra tôi đã hoàn tất một bài học?

Đọc tiếp

Cách học Effortless English cho người quá bận rộn

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Nếu trong một tuần, tôi học không liên tục do tôi bận công việc, hoặc do bài quá khó đối với sức của tôi, tôi cảm thấy mức độ hiểu bài chưa được tốt lắm. Vậy tôi qua bài mới hay tiếp tục học bài cũ 1 tuần nữa?

Đọc tiếp

Tôi có thể học 2 bài 1 tuần chứ?

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Nếu tôi có nhiều thời gian, tôi học một ngày 2-5h mỗi ngày thì tôi học 2 bài trong một tuần được không?

Đọc tiếp

Một tuần tôi học bao nhiêu là hiệu quả?

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Trong DVD1 có 4 Level, mỗi level có nhiều bài học, vậy một tuần tôi học một bài hay một level?

Đọc tiếp

Effortless Engish đã đầy đủ các kĩ năng chưa?

Author: Learning Effortless English

Hỏi: Effortless English là một phương pháp học bằng cách nghe, vậy tôi có cần phải học thêm các kỹ năng Speaking, Writing, Grammar, Reading nữa không?

Đọc tiếp

VIDEO TIẾNG ANH NÊN XEM

Học từ vựng tiếng Anh hiệu quả với ứng dụng VOCA

HỌC TIẾNG ANH TRÊN FACEBOOK