Original English Course

Original English Course là khóa học luyện nghe nói, phản xạ ở cấp độ Sơ cấp, tập trung phát triển cho người học kĩ năng nghe thấm, nói chậm. 

Những ai nên bắt đầu với khóa học này?

1. Người đã có nền tảng căn bản (vốn từ vựng, kiến thức về phát âm) tiếng Anh nhưng khả năng nghe và nói kém.

2. Người học có khả năng nghe và nói yếu (chỉ có thể nghe hiểu <50% hội thoại bất kỳ, chỉ có thể nói hay giao tiếp các câu cơ bản)

3. Người học có trình độ tương đương TOEIC 450-550, hoặc IELTS từ 4.0-5.0

Bài học 39

Day Of The Dead

Day Of The Dead

Original English Course
A Kiss

A Kiss

Original English Course
Bubba's Food

Bubba's Food

Original English Course
Changed

Changed

Original English Course
Drag

Drag

Original English Course
Intimacy

Intimacy

Original English Course
Secret Love

Secret Love

Original English Course
Greek family

Greek family

Original English Course
Longtime affair

Longtime affair

Original English Course
Lost Custody

Lost Custody

Original English Course
Medding Mother-In-Law

Medding Mother-In-Law

Original English Course
Nudist

Nudist

Original English Course
Obsessive behavior

Obsessive behavior

Original English Course
The race

The race

Original English Course
Bad choices

Bad choices

Original English Course
Double standard

Double standard

Original English Course
Cafe Puccini

Cafe Puccini

Original English Course
Disobedience

Disobedience

Original English Course
Emotional intel husbands

Emotional intel husbands

Original English Course
First Battle

First Battle

Original English Course
Jack kerouac

Jack kerouac

Original English Course
Lifestyle Diseases

Lifestyle Diseases

Original English Course
Media 1

Media 1

Original English Course
Media 2

Media 2

Original English Course
Mind maps

Mind maps

Original English Course
Ms censorship

Ms censorship

Original English Course
Neo-bedouins

Neo-bedouins

Original English Course
New year's resolutions

New year's resolutions

Original English Course
No belief

No belief

Original English Course
Storytelling

Storytelling

Original English Course
Thriving on Chaos

Thriving on Chaos

Original English Course
TPR Listen first

TPR Listen first

Original English Course
Universal Journey

Universal Journey

Original English Course
Validation

Validation

Original English Course
Vipassana

Vipassana

Original English Course
Worthy Goals

Worthy Goals

Original English Course
Hitch 1

Hitch 1

Original English Course
Hitch 2

Hitch 2

Original English Course
Hitch 3

Hitch 3

Original English Course

Other courses 09