FanKen là nơi đầu tiên ở Việt Nam triển khai quy trình hướng dẫn học Effortless English miễn phí

Nguyên tắc 5 để nói tốt một ngôn ngữ - Use Point of Mini-Stories

7 nguyên tắc bắt buộc nếu bạn muốn nói tốt một ngôn ngữ. Hãy nghe video và đọc tóm tắt phía dưới để nắm ý chính.Rule No.5: Use Point Of View Mini-Stories

I call these stories “Point Of View Mini-Stories”. They are the most powerful way to learn and use English grammar automatically.

Use Point of View Stories for Automatic Grammar

Use Point of View Stories for Automatic Grammar

You must learn grammar by listening to real English. The best way is to listen to the same story… told in different times (points of view): Past, Perfect, Present, Future.

How do you do this? Easy! Find a story or article in the present tense. Then ask your native speaker tutor to write it again in the Past, with Perfect tenses, and in the Future. Finally, ask him to read and record these stories for you.

Then you can listen to story with many different kinds of grammar. You don’t need to know the grammar rules. Just listen to the Point of View stories and you will improve grammar automatically!

You can also find Point of View lessons and use them to learn grammar automatically.

It is powerful. It is simple. It is successful. You will succeed. You will use correct grammar naturally and automatically.

This is the secret to English grammar.


Nguyên tắc 5: Sử dụng Point Of View Mini-Stories

Tôi gọi các câu chuyện này là "Point of View Mini-Stories" Đây là cách hiệu quả nhất để học và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách tự nhiên.

Hãy sử dụng Point of View Stories để có thể học ngữ pháp một cách tự nhiên nhất.

Bạn phải học ngữ pháp thông qua nghe tiếng Anh thực tế. Cách tốt nhất là nghe cùng một câu chuyện được kể trong nhiều lần, nhiều thời điểm khác nhau (points of view): quá khứ, hiện tại, tương lai.

Làm sao làm vậy được? Dễ thôi! Tìm một bài báo hay câu chuyện trong thì hiện tại sau đó nhờ người nói tiếng bản xứ viết lại nó ở quá khứ, với thì hoàn thành, và trong tương lai. Cuối cùng, nhờ người ấy đọc và ghi âm lại những câu chuyện ấy cho bạn.

Sau đó bạn có thể nghe lại câu chuyện này với nhiều dạng ngữ pháp khác nhau. Bạn không cần biết đến các quy luật ngữ pháp. Chỉ cần nghe Point of View stories và bạn sẽ tiến bộ một cách tự nhiên.

Bạn có thể tìm bài tập Point of View và dùng nó để học ngữ pháp một cách tự nhiên. Nó rất hiệu quả, đơn giản và bạn sẽ thành công. Bạn sẽ dùng đúng ngữ pháp một cách tự nhiên.

Đây là bí quyết để học ngữ pháp. Theo đó, tất cả các bài học trong hệ thống phương pháp Effortless English đều được thiết kế một cách chuẩn mực và khoa học, các câu chuyện được chuyển thể qua các thì khác nhau giúp bạn dễ dàng biết cách sử dụng các thì Ngữ pháp trong tiếng Anh một cách tự động chỉ sau thời gian ngắn. 


Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp học tiếng Anh dễ dàng Effortless English của thầy AJ Hoge thì hãy xem Tại đây.

Còn đây là form đăng ký đặt mua bộ phương pháp học tiếng Anh dễ dàng Effortless English:

 

Thân,

Cộng đồng Effortless English

Website: www.learningeffortlessenglish.com

Mobile: 0935 29 6 986

Nên mua bộ Effortless English ở đâu?
Đang xử lý Đang xử lý...

ĐĂNG KÝ MUA BỘ EFFORTLESS ENGLISH

Email:

Cộng đồng nói gì

Tư vấn trực tuyến

PHƯƠNG PHÁP EFFORTLESS ENGLISH