Sách Effortless English (Edition 2019-2020)

Giáo trình Effortless English 2020 với 75 bài học độc quyền được sắp xếp theo cấp độ từ dễ tới khó giúp người học dễ dàng tiếp cận phương pháp Effortless English hiệu quả. Ngoài ra, nội dung quyển sách được bổ sung thêm các chuyên mục như Lộ trình, hướng dẫn chi tiết và các mẹo cần biết để giúp bạn học tiếp cận phương pháp Effortless English hiệu quả nhất. 
 

Effortless EnglishGiáo trình sách Effortless English của thầy AJ Hoge (Bản 2019-2020). Nguồn: LearningEffortlessEnglish.Com

Nội dung sách bao gồm:

- Phần 1: 7 Nguyên tắc nói tiếng Anh trôi chảy

- Phần 2: Lộ trình và kế hoạch tổng quan 

- Phần 3: Original Effortless English

- Phần 4: Power English Course

- Phần 5: Learn Real English 

- Phần 6: Câu chuyện thành công, kinh nghiệm học 

- Phần 7: Một số mẹo và hướng dẫn cần biết 

Khi đăng ký chương trình Effortless English Vip Program bạn sẽ nhận được Sách theo kèm với toàn bộ các khóa học Effortless English Online. 

Other courses 09