BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC EFFORTLESS ENGLISH ORIGINAL COURSE 2024

Effortless English Original Course
Khóa học 'Original Effortless English - PHẢN XẠ TIẾNG ANH TỰ ĐỘNG, đây là khóa học đầu tiên thuộc chương trình Effortless English Vip Program của thầy A.J. Hoge. Original Course là khóa học luyện nghe nói, phản xạ dành cho các bạn từ trình độ Sơ cấp, tập trung phát triển kỹ năng nghe thấm, nói chậm. Khóa học giúp bạn tư duy và phản xạ tiếng Anh một cách tự động chỉ sau 6 tháng.  
Lợi ích của khóa học

Phát triển khả năng nghe, nhận diện âm và phản xạ một cách tự động

Xây dựng tư duy và suy nghĩ bằng tiếng Anh

36 bài học được thiết kế trực tiếp bởi thầy AJ Hoge

Subtotal 399,000đ
Total: 399,000đ