BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC PIMSLEUR ENGLISH FOR VIETNAMESE SPEAKERS 2024

Pimsleur English For Vietnamese Speakers
Khóa học PIMSLEUR ENGLISH - TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU. Pimsleur English Course là chương trình giảng dạy tiếng Anh theo cách tự nhiên, tập trung vào đối tượng là những người mới bắt đầu học tiếng Anh, những người mất căn bản (mất gốc), hay đã ngừng học tiếng Anh trong khoảng thời gian dài. 
Lợi ích của khóa học

30 tình huống giao tiếp giúp bạn học áp dụng ngay vào thực tế 

21 bài học giúp bạn học hiểu được cách phát âm trong tiếng Anh

Subtotal 399,000đ
Total: 399,000đ