BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 7 RULES FOR EXCELLENT ENGLISH SPEAKING 2024

7 Rules For Excellent English Speaking
Khóa học SEVEN RULES FOR EXCELLENT ENGLISH có nội dung nói về 7 nguyên tắc vô cùng quan trọng để giúp bạn có thể nói tiếng Anh tự tin, trôi chảy và tự động. Khóa học sẽ giải đáp cho bạn biết được các nguyên nhân vì sao bạn chưa thể nói tiếng Anh tốt, cũng như hướng dẫn cho chi tiết các bí quyết để khắc phục những hạn chế đó.  
Lợi ích của khóa học

Chỉ rõ những sai lầm quan trọng đã khiến bạn học tiếng Anh không thành công

7 bí quyết giúp bạn có thể nói tiếng Anh nhanh chóng, hiệu quả, dễ dàng

Subtotal 399,000đ
Total: 399,000đ