Ebook Natural English (Full 6 levels)

Bộ sách luyện khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh với 6 cấp độ từ A1 đến C2 thuộc giáo trình Natural English (Học tiếng Anh giao tiếp theo phương pháp tiếp cận Tự nhiên) của VOCA.

Bộ ebook Natural English bao gồm 60 bài học chia làm 6 cấp độ dựa trên thang đánh giá trình độ ngoại ngữ Châu Âu (CEFR). Cụ thể:

- A1-A2: Natural English – level Beginner
(Dành cho người ở cấp độ mới bắt đầu, mất căn bản)

- B1-B2: Natural English – level Intermediate
(Dành cho người học ở cấp độ nghe nói trung cấp, phản xạ tự động)

- C1-C2: Natural English – level Advanced
(Dành cho người ở cấp độ nghe nói thành thạo, trôi chảy)

Bài học 06

Natural English A1

Natural English A1

Ebook Natural English (Full 6 levels)
Natural English A2

Natural English A2

Ebook Natural English (Full 6 levels)
Natural English B1

Natural English B1

Ebook Natural English (Full 6 levels)
Natural English B2

Natural English B2

Ebook Natural English (Full 6 levels)
Natural English C1

Natural English C1

Ebook Natural English (Full 6 levels)
Natural English C2

Natural English C2

Ebook Natural English (Full 6 levels)

Other courses 09