10 tính từ tiếng Anh dùng để nhắn gửi cho người Phụ nữ mà bạn yêu thương

Bài viết tổng hợp 10 tính từ tiếng Anh ý nghĩa, diễn đạt tính cách, giá trị của người Phụ nữ.

Happy Vietnamese Women's Day 2020
Happy Vietnamese Women's Day 2020. Ảnh: internet

Nhân dịp 'Vietnamese Women's Day 2020' (Ngày tôn vinh Phụ nữ Việt Nam), cộng đồng gửi tới bạn 10 tính từ tiếng Anh có thể giúp bạn nhắn gửi tới những người phụ nữ quan trọng của cuộc đời mình. 

Danh sách 10 tính từ tiếng Anh ý nghĩa để mô tả giá trị của người Phụ nữ:
1. Affectionate: Trìu mến, yêu thương
2. Compassionate:giàu lòng trắc ẩn
3. Captivating: Quyến rũ
4. Courageous: Can đảm
5. Inspiring: Truyền cảm hứng 
6. Perceptive: Sâu sắc, am hiểu
7. Ravishing: Đẹp mê hồn
8. Strong-willed: Mạnh mẽ, cứng cỏi
9. Sympathetic: Biết cảm thông với người khác 
10. Tender-hearted: Dịu dàng, tốt bụng 

Bạn hãy nhớ rằng 'Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương', đừng tiếc một tin nhắn gửi tới họ, vì biết đâu đấy chúng sẽ mang lại những hạnh phúc bất ngờ tới cho họ và cả chính bạn. 

(LearningEffortlessEnglish.Com)

Thảo luận