Cách viết mở đầu và kết thúc một Email tiếng Anh

Những tip nhỏ sẽ giúp bạn biết mở đầu và kết thúc một email tiếng Anh theo cách cách trang trọng, chuyên nghiệp hơn.

To whom it may concern
(Gửi tới những bạn đọc có thể quan tâm ^_^)

Đầu tiên, để mở đầu một Email tiếng Anh bạn cần lưu ý: Nếu bạn mở đầu thư là "Dear Sir/ Madam" thì phải kết thư là "Yours faithfully" chứ không nên là "Yours sincerely".

Công cụ kiểm tra ngữ pháp và lỗi chính tả được tích hợp trên email điện tử phần nào giúp bạn yên tâm hơn khi soạn thảo thư. Tuy nhiên, bên cạnh đó, người viết cũng cần bổ sung cho mình vốn từ ngữ, mẫu câu diễn đạt phù hợp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ người thân đến đồng nghiệp, đối tác.


Cách mở đầu và kết thúc một email tiếng Anh.

Để mở đầu một email, trước tiên, người viết cần xác định xem văn phong phù hợp là trang trọng (formal) hay thân thiện (informal). Những cách mở đầu trang trọng bạn có thể dùng là:

- Dear Sir/ Madam,

- Dear Sir or Madam,

- To whom it may concern (thường dùng trong Anh-Mỹ)

- Dear Mr/ Ms Jones,

- Dear Dr Smith,

*Lưu ý: Không gọi tên riêng của người khác trong thư; không dùng "Miss" hay "Mrs" trước họ của người phụ nữ mà bạn không chắc chắn đã kết hôn hay chưa.

Với những trường hợp gửi thư cho những người thân thiết, bạn có thể chào đơn giản hơn:

- Hi Dennis,

- Hello Claire,

- Dear Mum,

Lưu ý: Sau lời chào, bạn luôn dùng dấu phẩy, ngoại trừ trường hợp "To whom it may concern"

Cách kết thúc thư email ra sao?

Trong tiếng Anh, lời chào kết thúc một bức thư lại phụ thuộc nhiều vào việc bạn đã bắt đầu thư như thế nào. Với trường hợp trang trọng, bạn nên dùng:

- Yours faithfully, (khi thư bắt đầu là "Dear Sir/ Madam,")

- Yours sincerely, (khi thư bắt đầu với họ của người nhận, chẳng hạn "Dear Ms Collins")

- Sincerely yours, (phổ biến trong Anh-Mỹ)

- Sincerely, (phổ biến trong Anh-Mỹ)

- Yours Truly, (phổ biến trong Anh-Mỹ)

Với trường hợp thân thiện, lời chào bạn có thể dùng là:

- Love, (Thân thương)

- Thanks, (Cảm ơn)

- Take care, (Bảo trọng)

- Yours,

Hi vọng những tip nhỏ này sẽ giúp bạn biết mở đầu và kết thúc một email tiếng Anh theo cách cách trang trọng, chuyên nghiệp hơn. Chúc bạn thành công!

Yours Truly,

Cộng đồng tiếng Anh Learning Effortless English

Website: www.learningeffortlessenglish.com

Thảo luận