0868 199 747 (08:00-21:00)
  • Hướng dẫn học Effortless English miễn phí

Một tuần tôi học bao nhiêu là hiệu quả?

Hỏi: Trong DVD1 có 4 Level, mỗi level có nhiều bài học, vậy một tuần tôi học một bài hay một level?

Trả lời: Một tuần bạn học một bài Effortless English, ngày nào bạn cũng nghe đi đi nghe lại một bài, mỗi ngày bạn nên chia thời gian học làm 3 lần vào các giờ rảnh, mỗi lần khoảng 30 phút là đủ.